Може би имахте предвид: таблица за калория
 

Калоричност на храните


Какво представлява калорията? Тя е единица за измерване на енергия, означавана с единицата cal. За пръв път единицата калория е дефинирана от професор Никола Клеман през 1824 като килокалория (kcal - 1 kcal = 1000 cal)...
 

Държавен изпит по екология

03 фев 2011
·
236
·
32,040
·
1,253
·
3,005
·
863
·

калория на (сm2/min) = 698 wt/m2. приходът на слънчевата радиация на горната граница на атмосферата се променя в зависимост от разстоянието на земята от слънцето, което в течение на годините не е пос
 

Основни параметри на веригите за постоянен ток

23 яну 2008
·
90
·
40,013
·
1,309
·
1,834
·
189
·
2
·

таблица 2.1 начална магнитна проницаемост - (нач максимална магнитна проницаемост - (m магнитна индукция при насищане - bнас остатъчна магнитна индукция - вr коерцитивна сила - hc 400 – 35 000 6
 

Белтъците

21 дек 2008
·
65
·
20,542
·
255
·
392
·
34
·
1

таблица в.3. произход на органите от трите зародишни пласта при хордови животни ектодерма мезодерма ендодерма епидермис с образуванията му сетивни органи мускули сърдечно-съдова система полови жле
 

Основи на геологията

10 окт 2008
·
13
·
6,996
·
274
·
32
·
1

калория. когато за една почва се вземе 1 гр. определена топлоемност се нарича тегловна, а когато е 1 см3- обемна. топлоемността зависи от съотношението на основните почвени единици имащи различна топл
 

Приложна електротехника

23 окт 2009
·
28
·
3,902
·
169
·
202
·
29

таблица 1.4 проводник, изолиран с: гума ……………………...650 с винилит ………………….650 с хартия ……………………800 с памук, коприна ………..1000 с емайллак ……………….1200 с гол проводник от мед ….700 с прави впечат
 

Електроенергиен баланс

23 мар 2009
·
10
·
1,699
·
108
·
84
·
22

таблица 6.1. приблизителна енергийна стойност на различните горива и сравнение между мерните единици за енергия гориво калоричност, kcal/kg гориво в отн. единици kg у.г./kg гориво антрацитни въгли
 

Ловкостта като двигателно качество на човека


таблица са представени продукти и техните стойности на калорий, мазнини, белтъци и въглехидрати за 100гр. това е изкючително удобно за да можете да знаете какво консумирате и по какъв начин ви се отра
 

Радиация в атмосферата. Фазови преходи на водата в атмосферата. Въздушни течения в атмосферата

17 сеп 2010
·
7
·
2,054
·
39
·
19

таблица 10. от таблицата се вижда, че най-голямо албедo (средно) имат снегът и облаците. средното албедо на сушата е по-голямо от това на океаните (като цяло). 2. фазови преходи на водата в атмос
 

Видове енергии и енергийни източници

28 фев 2010
·
4
·
1,193
·
64
·
116
·
17

таблица 1.1. приблизителна енергийна стойност на различните горива и сравнение между мерните единици за енергия гориво калоричност, kcal/kg гориво в относителни единици, kg у.г./kg гориво антраци