ѕрофесионални разработки
 

—истема за управление безопастността на храните pro


‘ирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на национално и международно ниво. ‘ирмите, които произвеждат, обработват или достав€т хранителни продукти...
 

√рижи за пациента в дома pro

15 май 2014
·
6
·
5.00 лв.

ќбщи грижи за пациенти в дома. √рижи за онкологично болен в дома. √рижи за пациент със забол€ване на храносмилателната система. «нани€, които тр€бва да притежава пациент с инсулино зависим диабет. —ъвети за употребата на лекарство в дома: Eucreas...
 

—истема за самоконтрол


—истема за самоконтрол на хранителен магазин. “ова е едно от изисквани€та на ’≈»...
 

—истема за самоконтрол на заведение


Ќасто€щата програма има за цел да осигури и внедри система на самоконтрол в търговската дейност на обекта...
 

—истема за самоконтрол на търговски обект

11 фев 2008
·
2
·
359
·
525
·
1,690
·
43
·
1
·

”правител€т прилага следната система за самоконтрол съобразена с добра хигиенна подръжка на обекта...
 

—истема за самоконтрол на търговско предпри€тие


—истема за за самоконтрол във търговско предпри€тие работни места начин на провеждане на самоконтрола във фирмата. Ќеобходим документ на Ѕј’...
 

—истема за самоконтрол


система за самоконтрол. основна цел на системата за самоконтрол е да се предприемат всички необходими мерки за намал€ване или елиминиране на рисковите за замърс€ване на храните; да се определ€т мерки
 

—истема за самоконтрол на даден обект

11 дек 2008
·
6
·
1,190
·
261
·
623
·
91
·
2

система за самоконтрол за определен обект изготвил: цветомира димитрова димитрова специалност: оухр; курс: втори; група: х1; фак.є7468 гр. варна 2007г. за прилагане на система за самоконтрол в о
 

—истема за управление безопасността на храните в "ƒетска млечна кухн€ с раздаване на м€сто"


—истемата за самоконтрол в разглеждани€ обект е съвкупност от основни технологични и хигиенни правила за работа, които тр€бва да се спазват при извършването на търговска дейност...
 

ћетодика за прилагане на комплексна система за управление на качеството в земеделска фирма

20 €ну 2009
·
63
·
8,631
·
531
·
372
·
66
·
1

ѕрез последните години в много нормативни актове се налага изискването извършител€т на определена дейност да има сертифицирана система за управление на качеството...
 

—истема за самоконтрол в обект за обществено хранене

16 окт 2008
·
9
·
1,444
·
245
·
498
·
44

система за самоконтрол в обект за обществено хранене адрес: наименование: управител: i. помещени€ и технологично оборудване (съгласно проектна документаци€) 1. стените, подовете и работните повър
ќграничете вашето търсене:
» лекции за —»—“≈ћј «ј —јћќ ќЌ“–ќЋ » материали по психологи€ за —»—“≈ћј «ј —јћќ ќЌ“–ќЋ » реферати за —»—“≈ћј «ј —јћќ ќЌ“–ќЋ » материали по педагогика за —»—“≈ћј «ј —јћќ ќЌ“–ќЋ » лекции по психологи€ за —»—“≈ћј «ј —јћќ ќЌ“–ќЋ

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "–°–Ш–°–Ґ–Х–Ь–Р –Ч–Р –°–Р–Ь–Ю–Ъ–Ю–Э–Ґ–†–Ю–Ы"?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за: —»—“≈ћј «ј —јћќ ќЌ“–ќЋ
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕредмети

ѕсихологи€ (541) ѕедагогика (519) ћениджмънт (169) »кономика (135) ѕедагогическа психол ... (94) ѕраво (86) ”правление на човешк ... (74) ћетодика на обучението (73) ќснови на управлението (72) —оциологи€ (70) ‘изкултура и —порт (57) “еори€ на възпитание ... (52) ћаркетинг (49) —пециална педагогика (47) —оциална политика (43) Ѕизнес комуникации и ... (41) ћедицина (40) —оциална психологи€ (37) ќрганизационно повед ... (36) “уризъм (35) »кономика на труда (33) ≈тика (32) ѕолици€, отбрана, на ... (32) «дравен мениджмънт (30) ‘илософи€ (28) ѕублична администраци€ (26) —четоводство (26) —оциална медицина и  ... (25) ”правление на качест ... (23) »нформатика, »“ (23) Ѕългарски език (23) —топанска дейност на ... (20) ≈кологи€ (19) ѕолитологи€ (19) Ѕиологи€ (17) Ќаказателно право (17) ћатематика (16) ћеждународни ќтношен ... (15) “ехнически науки (15) Ћитература (14) ‘инанси (14) ’ими€ (13) ∆урналистика (12) ѕсихологи€ на управл ... (12) »нформационни технол ... (12) ѕредприемачество (11) јдминистративно право (11) —тратегическо управл ... (11) ёридическа психологи€ (10) ѕсихологи€ на дейността (10) »стори€ (9) ѕланиране и прогнози ... (9)  риминологи€ (9) ‘инансов контрол (9) јгробизнес (8)  ултурологи€ (8) јнализ на фирма (8) ’игиена (8)  онфликтологи€ (8)  онституционно право (8) »кономически теории (7)  омпютърни системи и ... (7) ќрганизаци€ и функци ... (7) ѕедиатри€ (7)  инезитерапи€ (7) ”правление на бизнес ... (7) –елиги€ (7) ћузика (7) ’ранително-вкусова п ... (7)  онсултативна психол ... (7) »стори€ на педагогиката (7) Ѕиоенергетика (6) ≈вропейска интеграци€ (6)  риминалистика (6) Ћогистика (6) “рудова психологи€ (6) “ъргови€ (6) ƒанъчен контрол (6) »ндустриален мениджмънт (6) –еклама и PR (5) ѕромишленост и произ ... (5) “ехническа безопасност (5) Ѕизнес администраци€ (5) ƒържавна власт и дър ... (5) —портна психологи€ (5) »кономически анализ (5) —естрински грижи (5) ћедицинска психологи€ (4) ‘изика (4) ’отелиерство (4) ”правление на операц ... (4) Ѕизнес информатика (4) »кономика и мениджмъ ... (4) Ѕанково дело (4) ”правление на социал ... (4) јндрагогика (4) ”правление на комуни ... (4) ”правление на иновац ... (4)
още предмети...

ѕо ”ниверситети

¬еликотърновски унив ... (191) ёгозападен университ ... (179) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (168) —” "—в.  лимент ќхри ... (149) Ќов български универ ... (108) Ўуменски университет ... (102) ”Ќ—— (101) –усенски университет ... (85) “ракийски университет (82) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (64) Ѕургаски свободен ун ... (53) —топанска академи€ " ... (47) »кономически универс ... (36) Ѕургаски университет ... (31) Ќ—ј "¬асил Ћевски" (21) ¬арненски свободен у ... (20) ћедицински университет (17) “ехнически университет (17) ћеждународно висше б ... (16) “ехнически университет (15) “ехнически университет (14) јграрен университет (14) ‘илиал "Ћюбен  араве ... (13) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (12) ѕедагогически колеж  ... (12) ћедицински университ ... (11) ћедицински университет (10) јкадеми€ на ћ¬– (10) ћедицински университет (10) ¬»Ќ— (9) —офийски ”ниверситет ... (9) Ќационален военен ун ... (9)  олеж по туризъм при ... (8) ”ниверситет по храни ... (8) Ўуменски университет (8) ¬“” "—в. —в. ирил и  ... (8) ≈вропейски колеж по  ... (7) ”ниверситет "ѕроф.д- ... (7) —офийски университет (7) Ў” "≈пископ  онстант ... (7) ¬исше училище "«емед ... (6)  олеж по икономика и ... (6) ‘илиал на ѕ” "ѕаисий ... (6) ¬“” (6) ¬исше ”чилище «емед ... (4) «емеделски колеж (4) ё«” (4) ‘илиал на –” "јнгел  ... (4) университет за нацио ... (4)  олеж по туризъм (4) —ифийски университет (4) "ѕроф. јсен «латаров" (4) NSA (4) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (4) “ехнически колеж към ... (4) “” √аброво (4) ‘илиал към ¬—” "„ерн ... (4) ћеждународно ¬исше Ѕ ... (4) „астен професионален ... (3) “ехнически университ ... (3) ЌЅ” (3) ѕ” "ѕ.’илендарски" (3) nbu (3)  олеж- —ливен (3) ѕедагогически колеж  ... (3)  олеж по туризъм гр. ... (3) ¬“” "“одор  аблешков" (3) ’имикотехнологичен и ... (3) ≈вропейски колеж по  ... (3) ‘акултет "јртилери€, ... (2) “ехнически  олеж —ли ... (2) —пециализирано висше ... (2)  олеж "“елематика" (2) “” (2) Ѕизнес колеж "≈врост ... (2) ¬”« -ѕазарджик (2) ѕедагогически колеж (2) ћ¬Ѕ” (2) ¬исше военноморско у ... (2) Ћесотехнически униве ... (2) мтм college (2) шу епископ константи ... (2) »нженерно- педагогич ... (2)  олеж по икономика и ... (2) unibit (2)  олеж по мениджмънт, ... (2) ћедицински колеж към ... (2) ћедицински колеж ѕло ... (2) ”ниверситет "ѕроф. д ... (2) ”Ќ»Ѕ»“ (2) ћедицински колеж - г ... (2) Ѕ—” (2) ћ” ѕловдив (2) Ўуменски унивеститет ... (2) ћеждународен слав€нс ... (1)
още университети...

ѕо ƒата на добав€не

преди повече от година (1935) до преди 1 година (306) до преди 3 месеца (82) до преди 30 дни (29) до преди 2 седмици (9) до преди 7 дни (2) конкретен период
още дата на добав€не...

ѕо —вал€ни€ през месеца

Ќамери частен учител

≈тиен Ѕенов
преподава по ѕсихологи€
в град —офи€
с опит от  4 години
2

—илви€ јладжова
преподава по ѕсихологи€
в град —офи€
с опит от  10 години
116 17

виж още преподаватели...