ѕрофесионални разработки
 

…орданка ‘иларетова и благотворителността във възрожденска и следосвобожденска —офи€ pro


÷елта на анализа е в ц€лостност прослед€ване на благотворителното дело в Ѕългари€ и в частност в —офи€, като акцента на анализа цели на база исторически€ преглед на живота на …орданка ‘иларетова...
 

—тратегии за мотиваци€ на обучението в начална училищна възраст pro


ѕрез последните години българското училище бе лишено от много традиции и традиционни дейности. Ѕез да сравн€вам, ще кажа, че западната образователна система е доста консервативна в това отношение...
 

ѕроект по ѕедагогика

15 мар 2009
·
11
·
2,212
·
96
·
167
·
6

»де€та ни е да изготвим годишник на ≈зикова гимнази€ Уƒ-р »ван ЅогоровФ, ƒимитровград, на хартиен и на магнитен носител, който да бъде безплатен за всички ученици, учители и служители...
 

ѕроект "ѕомогни ми, за да оживе€"

28 €ну 2009
·
13
·
2,655
·
389
·
35

»де€та ни е да подготвим и проведем комплекс от меропри€ти€ с участие на 508 Ц те ученици, учители и персонала от ≈√ Уƒ-р »ван ЅогоровФ, ƒимитровград за формиране на начални умени€ за оказване на първа помощ при възникване на внезапни инциденти
 

јндрагоги€ Ц наука за обучението на възрастни


”чениците са първоначално мотивирани от външен натиск - на родители и учители, на съревнованието за степени; опасност от провал и др. подобни. —ъвършено в друга позици€ и рол€ са възрастните учащи....
 

ѕроект "Ўколско звънче"


ѕроектът "Ўколско звънче за интеграци€" е разработен от учители от ќ” "’ристо Ѕотев", с. Ќевестино с партньор ќ” "ѕроф. ћарин ƒринов", гр.  юстендил. “ой цели да подпомогне обучението на учениците-билингви, да подобри т€хната успеваемост и мотиваци€
 

ћетодиката като научно приложна дисциплина. ¬ръзка на методиката с други науки и методи на изследване


ћетодиката е педагогическа наука, ко€то изследва взаимодействието между учители и ученици до постигане целите на обучението по български език..
 

—ъздаване на училищен вестник


 ак се създава училищен вестник, в помощ на учители, ученици и студенти...
 

–азвитие на еко-туризъм в  арлуковски карстов комплекс

12 юни 2008
·
33
·
6,701
·
192
·
125
·
13
·
1
·

–ефератът е съпроводен с анализи, снимки, карти, анализ на силни страни, слаби страни, възможности и заплахи за развитието на туризма на района.
 

Ѕезопастност в интернет


»нтернет заема все по-трайно м€сто в наши€ живот и заедно с него, за нас, неговите ползватели - библиотекари, родители, учители - се по€в€ват все нови и нови предизвикателства. ¬ наши€ живот се по€ви нова опасност...
 

”рок в детската градина

26 фев 2008
·
6
·
730
·
1,064
·
979
·
154
·
2

“ози материал е примерно зан€тие предназначено за учители - предучилищна педагогика.
ƒомашни по темата на търсенето
—ъчинение разсъждение на тема ѕричина за промен€щи€ се климат на «ем€та
добавена от kiril.botev.71
0
4
—ъчинение разсъждение на тема ѕричина за промен€щи€ се климат на «ем€та
добавена от kiril.botev.71
0
4
–еферат по основи на начална училищна педагогика
добавена от dandarela
0
27
ѕроверка на правопис и пунктоаци€
добавена от Peeeeepi
1
13
фонетична транскрипци€ и морфемен разбор
добавена от nedjlia88
1
18
ќграничете вашето търсене:
» лекции за snimki na u4iteli » материали по педагогика за snimki na u4iteli » дипломни работи за snimki na u4iteli » материали по психологи€ за snimki na u4iteli » лекции по педагогика за snimki na u4iteli

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "snimki na u4iteli"?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за: snimki na u4iteli
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕредмети

ѕедагогика (107) ѕсихологи€ (29) »нформатика, »“ (26) »стори€ (20) ѕраво (19) “уризъм (17) ∆урналистика (17) ћетодика на обучението (13)  нигознание, библиот ... (11) Ќаказателно право (11) √еографи€ (10) ћузейно дело (9) Ѕизнес комуникации и ... (8) —пециална педагогика (8) Ћитература (7) —оциологи€ (7)  ултурологи€ (6) »нформационни технол ... (6) –елиги€ (6) ‘изкултура и —порт (6) —оциална политика (6) ‘илософи€ (5) ћедицина (5) ѕублична администраци€ (5) »нтернет комуникаци€ (5) —оциални педагогика (5) ћузика (5) »стори€ на българска ... (5) ћаркетинг (4) ћениджмънт (4) »стори€ на педагогиката (4) јрхивистика (4) Ѕългарски език (4) –еклама и PR (3) —в€т и личност (3) »зобр. изкуство (3) »стори€ на Ѕългари€ (3)  ултура и изкуство (3)  омпютърни системи и ... (3) ѕсихологи€ на дейността (3) “еори€ на възпитание ... (3) “еори€ и истори€ на  ... (3) √еографи€ на населен ... (3) »кономика на туризма (3) „овекът и обществото (3) ѕедагогическа психол ... (3) “рудова психологи€ (2) Ќова българска литер ... (2) »кономика (2) ѕолитологи€ (2) —топанска истори€ (2) ’отелиерство (2) –еклама и рекламна п ... (2)  риминалистика (2) јндрагогика (2) ≈тнологи€ (2) ћеждународни ќтношен ... (2) ќпазване на архитект ... (2) Ѕиологи€ (2) ѕедиатри€ (2) ѕланиране и прогнози ... (2) ѕолици€, отбрана, на ... (2) ‘изика (2) ћениджмънт проекти (2) “ехнически науки (1) »кономика на труда (1) јрхеологи€ (1) ”правление на човешк ... (1) —оциална медицина и  ... (1) —тратегическо управл ... (1) ƒемографи€ (1) Ќови медии (1) ќперационен мениджмънт (1)  инезитерапи€ (1) “рудово право (1) ≈котуризъм (1) јвтоматика, изчислит ... (1) ’ранене и диететика (1) ‘отографи€ (1) –егионално развитие (1)  онсултативна психол ... (1)  риминологи€ (1) —таробългарска литер ... (1) ≈лектронен бизнес (1) ≈лектроника (1) «дравен мениджмънт (1)  онтрол на пътното д ... (1) Ѕизнес информатика (1) ƒомашен бит и техника (1) “ехнологично проекти ... (1) ≈кологи€ (1) ’игиена (1) ’ими€ (1)
още предмети...

ѕо ”ниверситети

¬еликотърновски унив ... (40) —” "—в.  лимент ќхри ... (37) ёгозападен университ ... (22) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (22) Ўуменски университет ... (14) Ќов български универ ... (14) ”Ќ—— (10) –усенски университет ... (8) “ракийски университет (7) Ѕургаски свободен ун ... (7) ¬арненски свободен у ... (7) ”Ќ»Ѕ»“ (7) —офийски ”ниверситет ... (5) Ќ—ј "¬асил Ћевски" (4) »кономически универс ... (3) —пециализирано висше ... (3) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (3) ¬“” "—в. —в. ирил и  ... (3)  олеж по туризъм при ... (2) ћедицински университет (2) ¬исше училище "«емед ... (2) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (2) ѕ” "ѕ.’илендарски" (2) —офийски университет (2) ‘илиал "Ћюбен  араве ... (2) ћедицински университет (2) —топанска академи€ " ... (2) “ехнически университет (1) ѕедагогически колеж  ... (1) јграрен университет (1)  олеж по икономика и ... (1) »ком»нтелект (1) International Univer ... (1) университет за нацио ... (1) ћедицински колеж ѕло ... (1) ‘илиал към ¬—” "„ерн ... (1) ћеждународно висше б ... (1) ‘илиал на ѕ” "ѕаисий ... (1) —¬”Ѕ»“ (1)  олеж по туризъм (1) ≈вропейски колеж по  ... (1) ¬”ј–– (1) ћ¬Ѕ” ƒќ Ѕизнес админ ... (1) колеж (1) ЌЅ” (1) Ѕ—” (1) Ѕургаски университет ... (1) »нженерно- педагогич ... (1) “ехнически колеж към ... (1)  олеж по “уризъм към »” (1) ‘акултет "јртилери€, ... (1) "ѕроф. јсен «латаров" (1) ”ниверситет по библи ... (1) ё«” "Ќеофит –илски" (1) “ехнически университет (1) Ќационален военен ун ... (1)
още университети...

ѕо ƒата на добав€не

преди повече от година (315) до преди 1 година (61) до преди 3 месеца (22) до преди 30 дни (11) до преди 2 седмици (6) до преди 7 дни (1) конкретен период
още дата на добав€не...

ѕо —вал€ни€ през месеца

Ќамери частен учител

ƒи€на “онева якова
преподава по ѕедагогика
в град —офи€
с опит от  6 години
90

ћари€ —тоименова
преподава по ѕедагогика
в град —офи€
с опит от  36 години
271 4

виж още преподаватели...