ѕрофесионални разработки
 

 ултурната интелигентност в мениджмънта и лидерството pro

19 юли 2017
·
8.00 лв.

ѕроцесите по глобализаци€, които стават все по-забележими в световен мащаб спомагат за по-лесното реализиране на бизнес контактите между различните корпоративни организации и спомага за комуникаци€та между т€х...
 

»стори€ на психологи€та

07 дек 2013
·
295

Ћекции за втората част от дисциплината "»стори€ на психологи€та"....
 

≈моционална и социална интелигентност


≈моционалната интелигентност е относително неотдавна дефинирана, но корените на пон€тието лежат дълбоко във времето и стигат чак до ƒарвин. ¬ н€кои от ранните си творби той посочва важността на емоционалното себеизраз€ване за оцел€ването и адаптаци€та...
 

≈моционална интелигентност


“ерминът Демоционална интелигентностУ е въведен от ƒаниел √олман Ц за пръв път той споменава пон€тието в сво€та книга Д1995У. √олман провежда изследване в 200 големи глобални компании и установ€ва, че традиционните качества, свързвани с лидерството...
 

≈мпирично изследване върху tmms-въпросник за измерване на емоционална интелигентност


“ова е емпирично изследване върху приложимостта на въпросника за измерване на емоционална интелигентност-TMMS в български услови€....
 

»зследване на емоционалната интелигентност и склонност за поемане на риск при студенти-психолози


«а поведението на всеки човек във дадена социална или общо казано организационна среда са от значение емоционалната интелигентност и организационната компетентност...
 

≈моционална интелигентност


ќпределение, класификаци€, истори€ на емоционалната интелигентност...
 

»зследване бързината и точността на мисловните операции анализ и синтез в зависимост от емоционалната интелигентност


—ъпостав€не на две методики - тестова и апаратуран/от Vienna Test System/ »зследването има за цел да провери дали емоционалната интелигентност е детерминиращ фактор за бързината и точността на мисловните операции...
 

“естове за измерване на интелигентност

22 мар 2015
·
23
·
7,155
·
41
·
48
·
1

Ќикой не се съмн€ва, че хората са способни на неверо€тни постижени€, които очевидно отраз€ват интелигентност. Ќ€ма обаче съмнени€, че съществуват различи€ между хората в т€хното равнище на интелигентност. ак обаче тр€бва да се дефинира интелигентността...
 

≈моционалната интелигентност


—ъдба ли е коефициентът на интелигентност? Ќе в степен, в ко€то сме склонни да мислим. нашите възгледи относно човешката интелигентност са прекалено ограничени, а ние Ц прекалено склонни да пренебрегваме...
 

Ћидерство и емоцианолна интелигентност


ѕроект на тема Ћидерство и емоцианолна интелигентност....
 

≈моционална интелигентност


≈моционалната интелигентност или защо е важно да разпознаваме чувствата си?  акво представл€ва емоционалната интелигентност?...
ƒомашни по темата на търсенето
–еферат върху мисъл на ёнг
добавена от ladrakost 27.09.2014
0
17
ќграничете вашето търсене:
» курсови работи за »нтелигентност » материали по психологи€ за »нтелигентност » лекции за »нтелигентност » материали по педагогика за »нтелигентност » курсови работи по психологи€ за »нтелигентност

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "–Ш–љ—В–µ–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В"?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за: »нтелигентност
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕредмети

ѕсихологи€ (779) ѕедагогика (423) ћениджмънт (216) ”правление на човешк ... (180) »кономика (147) ѕедагогическа психол ... (101) »нформатика, »“ (96) »кономика на труда (95) Ћитература (89) —пециална педагогика (84) ‘илософи€ (83) —оциологи€ (81) ќрганизационно повед ... (75) ћаркетинг (65) Ѕиологи€ (57) Ѕизнес комуникации и ... (55) ќснови на управлението (54) ѕолитологи€ (46) ћедицина (43) —оциална психологи€ (42) »стори€ (40) ћетодика на обучението (40)  омпютърни системи и ... (39) “еори€ на възпитание ... (37) “уризъм (35) ѕсихологи€ на управл ... (30) –еклама и PR (29) ∆урналистика (28) ѕублична администраци€ (28) јстрономи€ (27) Ѕългарски език (23) —оциална политика (21)  омуникационна техни ... (21) «ападноевропейска ли ... (19) ≈тика (19) «дравен мениджмънт (19) Ѕизнес информатика (18) ≈кологи€ (18) ѕолици€, отбрана, на ... (18) ѕланиране и прогнози ... (17) ‘изика (17) »нформационни технол ... (16) ѕраво (14) ћеждународни ќтношен ... (14) –елиги€ (13) ‘инанси (13) “рудова психологи€ (13) √енетика (13) “еории на масовата к ... (13) ѕсихологи€ на дейността (13) ћедицинска психологи€ (13) ћатематика (13) √еографи€ (12) »стори€ на педагогиката (12) —топанска дейност на ... (11) ”правление на продаж ... (11) “ехнически науки (10) —истеми с изкуствен  ... (10) Ѕизнес администраци€ (10) »кономическа социологи€ (10) »зобр. изкуство (9) —тратегическо управл ... (9) —татистика (9) ћузика (9) ѕолитика (9) ‘изкултура и —порт (9) ”правление на бизнес ... (9)  ултурологи€ (8) јвтоматика, изчислит ... (8) ’ими€ (8) ќбщуване и творчество (8) ¬ъзрожденска литература (7) ѕрограмиране (7) —четоводство (7) »кономика и мениджмъ ... (7) —оциална медицина и  ... (7) »кономика на предпри ... (7)  риминалистика (7) ћениджмънт проекти (7) Ќова българска литер ... (7) Ћингвистика (6) »стори€ на Ѕългари€ (6) »кономически теории (6) “ъргови€ (6)  омпютърни системи  ... (6) „овекът и обществото (6) јгробизнес (6) ’отелиерство (6)  онсултативна психол ... (6) Ќеврологи€ (6) ћетодика на научните ... (6) ћитологи€ (5) ≈лектротехника (5) „овекът и природата (5) –еклама и рекламна п ... (5) ¬оенна психологи€ (5)  нигознание, библиот ... (5) ”правление на комуни ... (5)
още предмети...

ѕо ”ниверситети

—” "—в.  лимент ќхри ... (212) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (197) ¬еликотърновски унив ... (177) ёгозападен университ ... (168) ”Ќ—— (151) Ќов български универ ... (123) “ракийски университет (108) Ўуменски университет ... (102) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (95) –усенски университет ... (92) —топанска академи€ " ... (71) Ѕургаски университет ... (51) »кономически универс ... (49) Ѕургаски свободен ун ... (45) “ехнически университет (27) ћеждународно висше б ... (24)  олеж по икономика и ... (23) “ехнически университет (21) ћедицински университет (17) ¬арненски свободен у ... (17) “ехнически университет (16) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (15) ћедицински университет (14) ¬исше ”чилище «емед ... (12) nbu (11) ¬»Ќ— (11) ћедицински университ ... (11) јкадеми€ на ћ¬– (10) —пециализирано висше ... (10) ‘илиал "Ћюбен  араве ... (10) ≈вропейски колеж по  ... (10) —офийски ”ниверситет ... (10) —офийски университет (9) ё«” (9) ¬“” "—в. —в. ирил и  ... (9) Ќационален военен ун ... (9) ¬“” (9) университет за нацио ... (8) “ехнически университ ... (8) јграрен университет (7) ћеждународно ¬исше Ѕ ... (7) ЌЅ” (7) «емеделски колеж (7) ¬исше училище "«емед ... (7) ѕедагогически колеж  ... (7) Ќ—ј "¬асил Ћевски" (6) ѕ” "ѕ.’илендарски" (6) ¬исше ”чилище «емеде ... (6) ”ниверситет по храни ... (6)  олеж по икономика и ... (6)  олеж по телекомуник ... (6) "ѕроф. јсен «латаров" (6) ЅјЌ и —” "—в.  лимен ... (5) —¬”Ѕ»“ (5) ¬”ј–– (5) ”ниверситет по библи ... (5) Ўуменски университет (5)  олеж по мениджмънт, ... (5) ”Ќ»Ѕ»“ (5) ‘илиал на ѕ” "ѕаисий ... (5) ‘илиал на –” "јнгел  ... (4) ћедицински университет (4) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (4) ћ¬Ѕ” ƒќ Ѕизнес админ ... (4) “” √аброво (4)  олеж по туризъм при ... (4) Ў” "≈пископ  онстант ... (4) ћ” - —офи€, филиал ¬ ... (4) ¬исше училище по зас ... (4) ‘акултет "јртилери€, ... (3) ћедицински колеж към ... (3) ћ¬Ѕ” (3) “” (3) ниверситет —в. л. ќх ... (3) ¬“” "“одор  аблешков" (3) ’имикотехнологичен и ... (3) “ехнически университет (3) „астен професионален ... (3) ¬оенна академи€ "√.  ... (3) Ћ“” (3) ћ” софи€ (3) —в.—в.  ирил и ћетодий (3) ѕедагогически колеж (3) ¬“”"—в.—в. ирил и ће ... (3) »нженерно- педагогич ... (3) ѕедагогически колеж  ... (2) ¬исше военноморско у ... (2) »ком»нтелект (2) 4ernorizec hrabar (2)  олеж- —ливен (2) ‘илиал "»кономика и  ... (2) —” " л. ќхридски" (2) ‘илиал към ¬—” "„ерн ... (2) ¬” «емеделски колеж (2) M” (2) ј. ънчев (2) ¬исш евангелски бого ... (2)  олеж по туризъм (2)
още университети...

ѕо ƒата на добав€не

преди повече от година (2388) до преди 1 година (369) до преди 3 месеца (107) до преди 30 дни (32) до преди 2 седмици (9) до преди 7 дни (4) конкретен период
още дата на добав€не...

ѕо —вал€ни€ през месеца

ѕо ѕодреждане по

—ъвпадение ѕопул€рност още подреждане по...
Ќамери частен учител

ћари€ „илингирова
преподава по Ћитература и Ѕългарски език
в град ѕловдив
490 51

ѕавлин —лавов
преподава по ѕсихологи€
в град Ѕлагоевград
с опит от  12 години
337 51

виж още преподаватели...