Професионални разработки
 

Развити теми по "Основи на кредитирането" pro

27 дек 2015
·
1
·
30.00 лв.

Необходимост от участие на краткосрочния кредит във формирането на оборотния капитал на предприятията. Кредитите със срок до една година, т.е. краткосрочните кредити, са източник за формиране главно на оборотния капитал на фирмите за финансиране...
 

Предизвикателства пред платежната система в България pro

29 сеп 2014
·
7
·
7.00 лв.

Целта на магистърската теза е да се анализира от теоретично принципите на изграждане и действие на една платежна система, а в практическата част на анализа целта е да се анализират новостите на платежната система на Р България...
Pomagalo автоматично е ограничило критериите ви за търсене.
Ако резултатите, не отговарят на вашите очаквания, повторете търсенето без автоматичното ограничение.
Разберете повече за автоматичното ограничение от статията в блога ни.
 

Финанси

09 яну 2011
·
6
·
3,936
·
189
·
233

ране,организиране, контролиране,регули-ране,които се осъще-ствяват на стратеги-ческо и на опретивно равнище. под банко-ви услуги се разглеж-да всичко онова,което банките създават и предлагат на своите
 

Финанси - пищови

06 дек 2007
·
5
·
4,569
·
466
·
73
·
1

рането е поръчи-телство, с което едно лице се задължава де извърши плащането изцяло или частично, в случай че длъжникът не извърши това.; ава-листът е субект, който се задължава да запла-ти менителнич
 

Алтернативни източници на местни приходи

03 окт 2009
·
4
·
1,012
·
51

рането се предостави като заем, гражданите биха осъзнали за какво се използват платените от тях данъци и биха по-вишили доверието си към местната власт. въпреки “-“ /те ефекти от големия размер на фин
 

Корпоративни финанси на фирмата

12 май 2008
·
92
·
15,526
·
2,071
·
1,504
·
1
·
1

ране, която в случая е 20 % и е равна на изискуемата годишна норма на доход от наемодателя на актива преди плащане на данъци. 7. да се изчисли годишната вноска на наемател на актив по финансово обвър
 

Пищови по публични финанси


ране на данъци-те от юридическ-ите лица. данъко-платците сами из-числяват данъчн-ото си задължен-ие и го внасят по безкасов начин с платежно нареж-дане в държавния или местния бюд-жети. данъчните орга
 

Въведение във финансовия сектор


ране и времето, с/д което получаваме сумата.ако инвестицията, която ще ни донесе съответната бъдеща сума се олихвява повече от веднъж годишно, тогава при изчисляването на настоящата ст-ст трябва да п
 

Въведение във финансовия сектор


ране на краткотра-йните активи да асе използват, като се отчита ацената, особеностите, предимствата, недостатъците и рискът, които пораждат различните алтер-нативи за осигуряване на нео-бходимите фина
 

Теми за държавния изпит по финанси


ране и търговия с цк, секюритизация на активи, експортни услуги, услуги в областта на корпоративните финанси, услуги по обслужване на външния дълг, привличане на чуждест?ранни инвеститори и др. 5.неб
 

Капиталови ценни книжа


ране.3.да се управля ват паричните потоци по начин,които да гарантира обслужването на задъл женията и стриктно спазване на падежите.в повечето предприятия незави симо от отрасала потребностите от о
 

Лекции по Финансов контрол (1 и 2)

02 ное 2008
·
56
·
12,612
·
561
·
275

Дефинирането на понятието “контрол” и неговото изследване може да бъде извършено от различни гледни точки. За целите на настоящото изложение са избрани две гледни към контрола - като обществено отношение и като функция на управлението - които най-пряко и
1 2 3 4 5 » 8
Домашни по темата на търсенето
цени и ценова политика
добавена от fantasmagor 21.11.2013
0
33
теми за държавен изпит по финанси
добавена от azaa09 19.05.2013
0
124
Задача по финансов мениджмънт 3 /ИУ ВАРНА/
добавена от mishlence22 10.04.2013
0
22
източници за финансиране на фирма
добавена от ioanamuhova 22.04.2018
1
22
Предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата
добавена от miglena.sarneva 09.05.2017
1
7

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "финансиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Избрани критерии за търсене

Търсене за: ране
Икономика
Финанси
Ограничаване на резултатите