јна »ванова
преподава по
в град  азанлък
ѕрофесионални разработки
 

»новациите в обучението по технологии и предприемачество (прогимназиален етап)


ƒнес, в услови€ на динамично промен€ща се икономика са нужни специалисти с модерни професии, притежаващи необходимите знани€ и умени€ за успешна реализаци€ в бизнеса...
 

ѕрилагане на триз модул на обучение в четвърти клас по предмета "ƒомашен бит и техника" pro

27 €ну 2015
·
2
·
28.00 лв.

ќбучението по домашен бит и техника в четвърти клас завършва системата от дейности за реализиране целите на културно-образователната област "Ѕит и технологии". —ъздават се благопри€тни услови€ и среда за основите на технологична грамотност и...
 

»новациите в обучението по технологии и предприемачество (прогимназиален етап)


иновативни методи и средства в организаци€та на обучение по предмета Дтехнологии и предприемачествоУ, то можем да очакваме развиване на технологични и предприемачески умени€ у учениците и формиране н
 

ќбучението на обучаващи


ѕроблемът за обучението на обучаващи изглежда да не е толкова актуален, но напротив, оказа се че е. ∆ивеем във време, което бързо се измен€ и заедно с него би тр€бвало да се измен€т и начините на обучение.  акто народът казва :Фтрадициите не са това, ...
 

»новативни методи и подходи за организаци€ на обучението


иновативни методи повишава се интереса на учениците в учебни€ процес повишава се т€хната активност стимулира се интензивната комуникаци€ между учител и ученик и между самите ученици засилва се с
 

“радиционни и интерактивни методи

09 май 2017
·
41
·
10,326
·
302
·
499
·
5

»нтерактивните методи се реализират най-резултатно чрез екипно обучение, поради неоспорими€ факт, че в работата на екипа винаги е налице сътрудничество, съвместна дейност, т. е. взаимодействие...
 

»новативни идеи за обучението

26 ное 2007
·
14
·
2,560
·
711
·
308
·
1
·
3

иновативни подходи за организаци€ на обучението. 1. конструктивизмът в педагогиката конструктивизмът е едно от сравнително новите направлени€ в съвременната психологи€ и педагогика. той не е свърза
 

»нтерактивни методи на обучение


¬ педагогическата система можем да отличим н€колко водещи модела за преподаване: пасивен (традиционни€) Ц ученикът е в рол€та на "обект" на обучението (слуша и гледа)...
 

»нтерактивни методи


—ъщност, характеристика и класификаци€ на интерактивните методи на обучение. ¬идове интерактивни методи и техники, приложими в предучилищната и началната училищна степен на обучение. √руповата работа и гражданското образование...
 

ѕрилагане на триз модул на обучение в четвърти клас по предмета "ƒомашен бит и техника" pro


ќбучението по домашен бит и техника в четвърти клас завършва системата от дейности за реализиране целите на културно-образователната област "Ѕит и технологии". —ъздават се благопри€тни услови€ и среда за основите на технологична грамотност и...
 

»новиране, качество и ефективност на обучението


»новирането на обучението тр€бва да е част от визи€та на съвременното училище. ¬изи€та отраз€ва ценностите и надеждите за бъдещето...
 

ќснови на управлението


–азработени теми по "ќснови на управлението", които се падат на държавни изпити. ќбучение и квалификаци€ на персонала - характеристика и изисквани€ към процеса; класификации на методи и подходи за повишаване на квалификаци€та...
1 2 3 4 5 » 45
ќграничете вашето търсене:
» дипломни работи за »новативни подходи и методи в обучението » материали по икономика за »новативни подходи и методи в обучението » курсови работи за »новативни подходи и методи в обучението » материали по педагогика за »новативни подходи и методи в обучението » дипломни работи по икономика за »новативни подходи и методи в обучението

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "–Ш–љ–Њ–≤–∞—В–Є–≤–љ–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є –Є –Љ–µ—В–Њ ..."?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за: »новативни подходи и методи в обучението
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕредмети

»кономика (67) ѕедагогика (52) ћениджмънт (37) ћаркетинг (27) ”правление на човешк ... (20) ћетодика на обучението (13) ѕублична администраци€ (12) ”правление на иновац ... (10) »кономика на ≈вропей ... (8) »нформатика, »“ (8) –егионално развитие (7) “уризъм (7) ќснови на управлението (7) ≈вропейска интеграци€ (7) —тратегическо управл ... (6) »кономика на труда (6) ѕредприемачество (6) —оциална политика (6) ”правление на качест ... (5) ‘инанси (5) —пециална педагогика (5) —топанска дейност на ... (4) јнализ на фирма (4) Ћогистика (4) »кономика на туризма (4) √еографи€ (4) ѕсихологи€ (4) Ѕизнес администраци€ (4) ѕолици€, отбрана, на ... (4) Ѕанково дело (4) ћеждународни ќтношен ... (4) ѕланиране и прогнози ... (3) »кономическа и социа ... (3) »нформационни технол ... (3) “ъргови€ (3) ‘инансов контрол (3) ќрганизационно повед ... (3) ƒържавна власт и дър ... (3) ∆урналистика (3) ≈кологи€ (2) —оциологи€ (2) —в€т и личност (2) »ндустриален мениджмънт (2) «дравен мениджмънт (2) Ѕизнес анализ (2) ѕедагогическа психол ... (2) «астрахователно дело (2) ”правление на бизнес ... (2) Ѕизнес комуникации и ... (2)  нигознание, библиот ... (2) √еополитика (1)  омпютърни системи и ... (1) ≈тика (1) »кономически теории (1) ‘армаци€ (1) ћакроикономика (1) —топанска истори€ (1) ќперационен мениджмънт (1) —истеми за наблюдени ... (1) ’отелиерство (1) ѕраво (1) „овекът и природата (1) ”правление на продаж ... (1) јгробизнес (1) ”правление на социал ... (1) ћеждународни проекти (1) ƒемографи€ (1) ћатематика (1) –еклама и PR (1) ћеждународна икономика (1) Ѕизнес информатика (1) ≈лектронен бизнес (1) »кономика и мениджмъ ... (1)  орпоративни финанси (1) »кономика на предпри ... (1) ћедицина (1) “еори€ на възпитание ... (1)
още предмети...

ѕо ”ниверситети

”Ќ—— (45) Ќов български универ ... (41) —” "—в.  лимент ќхри ... (25) »кономически универс ... (16) ёгозападен университ ... (16) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (12) ¬еликотърновски унив ... (11) —топанска академи€ " ... (11) –усенски университет ... (9) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (9) Ўуменски университет ... (5) “ехнически университет (5) “ракийски университет (5) Ѕургаски свободен ун ... (4) ¬»Ќ— (3) јграрен университет (3) Ѕургаски университет ... (3) “ехнически университет (2) ‘илиал на ѕ” "ѕаисий ... (2) «емеделски колеж (2) ћ¬Ѕ” (2) ћедицински университет (2) ‘акултет "јвиационен ... (2) "ѕроф. јсен «латаров" (2) ћеждународно висше б ... (2) ћеждународно ¬исше Ѕ ... (2) ”Ќ»Ѕ»“ (2) Ў” "≈пископ  онстант ... (2) ѕедагогически колеж  ... (2) —пециализирано висше ... (1) ≈вропейски колеж по  ... (1) —офийски университет (1) “ехнически университ ... (1) “ехнически колеж към ... (1) ’“ћ” (1)  олеж по мениджмънт, ... (1) “ехнически университет (1) ћ” ѕловдив (1) Ќационален военен ун ... (1) —офийски ”ниверситет ... (1) университет за нацио ... (1) ¬арненски свободен у ... (1) ƒ»ѕ ”-гр.¬арна (1) UNSS (1)  олеж по “уризъм към »” (1) ”ниверситет по библи ... (1) ¬“” "“одор  аблешков" (1) мбву (1) ¬“”"—в.—в. ирил и ће ... (1) ¬исше училище по агр ... (1) ¬ј (1) ¬исше училище по сиг ... (1) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (1) —в.—в.  ирил и ћетодий (1) ¬ј √.—.–ј ќ¬— » (1) —” —в.  лимент ќхридски (1) ”ниверситет по храни ... (1) Ўуменски университет ... (1) ѕедагогически колеж  ... (1) —” (1) “” —офи€ (1) ‘илиал на –” "јнгел  ... (1) ¬”«‘ (1) Ўуменски университет (1) ¬“” (1)
още университети...

ѕо ƒата на добав€не

преди повече от година (158) до преди 1 година (18) до преди 3 месеца (4) до преди 30 дни (1) конкретен период
още дата на добав€не...

ѕо —вал€ни€ през месеца

ѕо ѕодреждане по

—ъвпадение ѕопул€рност още подреждане по...
Ќамери частен учител

јна »ванова
преподава по
в град  азанлък
с опит от  16 години
485 35

ћари€на ћитева
преподава по »кономика
в град —офи€
с опит от  17 години
1 336 83

виж още преподаватели...