ѕрофесионални разработки
 

јнализ на ƒƒ— "дупката" в Ѕългари€ в периода (2014г. Ц 2016 г.) pro

02 юли 2017
·
80.00 лв.

—тремежът за включване на страната ни в световното икономическо стопанство и адаптирането ни към пазарните услови€ наложи необходимостта от търсенето на качествено нова по структура и организаци€ система от данъци...
 

ƒанъци и данъчна политика pro

08 май 2017
·
10.00 лв.

ѕринудително невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пр€ка насрещна облага) плащане наложено едностранно и по общ ред от държавата. ƒанъците са елемент на бюджетни€ приход, които заедно с другите приходи се разпредел€т за посрещане обществените потребности...
 

 освени данъци

26 €ну 2010
·
3
·
968
·
127

Ћекци€ от основи на финансите за косвените данъци (ддс, акцизи и мита)....
 

 освени данъци

10 апр 2009
·
3
·
771
·
339
·
204

ќблагане с косвени данъци Ц данъците на една държава са метод за набиране на приход за бюджета и инструмент за покриване разходите на обществото, които държавната власт разпредел€ ...
 

 освени данъци - ƒƒ—, акцизии, мита и митни сборове


— коствени данъци се облагат реализираните обороти от стоки и услуги. “е се включват в цената на стоките и услугите и по този начин формират крайната продажна цена. “ака тези данъци се прехвърл€т на карйни€ потребител...
 

 освени данъци Ц ƒƒ— акцизи и мита

15 дек 2007
·
2
·
571
·
1,371
·
317

ƒанък върху добавената стойност е един сравнително нов косвен данък и е въведен на 01.04 .1994.г.ѕредшественик на ƒƒ— е данъка върху оборота (ƒќ). ƒанъкът върху оборота е косвен данък върху брутни€ оборот , а ƒƒ— облага нетни€ оборот.
 

ƒържавни приходи от косвени данъци


ќснови на държавните приходи.  ласификаци€. —ъщност на данъчната система. ¬идове данъци.  освени данъци...
 

ѕреки и косвени данъци


 урсовата работа включва същност на данъците, видове преки и косвени данъци...
 

ћеждународни публични финанси


ѕодоходна данъчна система Ц приходи от данък върху доходите на физическите лица и от корпоративните данъци (преки данъци). потребителска данъчна система Ц приходи от косвени данъци: ддс; данък върху оборота; данъци от акцизи и мита...
 

 освени данъци


’арактиристика, видовете косвени данъци...
 

 освени данъци - ƒƒ—, акцизи, мита


косвените данъци се облагат произвежданите, продаваните и внас€ните стоки и оказани услуги. “е са данъци върху потреблението, консумаци€та или разходите за покупка на стоки и плащане на услуги...
 

 онтрол върху преките и косвени данъци


Ќормативна регламентаци€ на преките и косвени данъци в –Ѕ. јктуалност, обекти и информационно осигур€ване на контрола на преките и косвени данъци...
1 2 3 4 5 » 191
ƒомашни по темата на търсенето
облагане с данък върху добавената стойност и акцизи
добавена от dessi_todorova 08.11.2012
0
13
регулиране на държавни€ бюджет чрез квазиданъци
добавена от julishtereva 13.01.2016
1
7
ќграничете вашето търсене:
» лекции за  ќ—¬≈Ќ» ƒјЌЏ÷» ƒƒ— » материали по финанси за  ќ—¬≈Ќ» ƒјЌЏ÷» ƒƒ— » курсови работи за  ќ—¬≈Ќ» ƒјЌЏ÷» ƒƒ— » материали по икономика за  ќ—¬≈Ќ» ƒјЌЏ÷» ƒƒ— » лекции по финанси за  ќ—¬≈Ќ» ƒјЌЏ÷» ƒƒ—

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "–Ъ–Ю–°–Т–Х–Э–Ш –Ф–Р–Э–™–¶–Ш –Ф–Ф–°"?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за:  ќ—¬≈Ќ» ƒјЌЏ÷» ƒƒ—
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕредмети

‘инанси (511) »кономика (299) ƒанъчен контрол (160) —четоводство (148) ѕраво (136) ћакроикономика (106) ‘инансово право (41) ÷ени и ценова политика (33) ћаркетинг (31) ћеждународни ќтношен ... (25) “уризъм (20) ћитническа политика (19) ‘инансов контрол (19) ѕублична администраци€ (18) ≈вропейска интеграци€ (15) ѕланиране и прогнози ... (14) ‘инансово счетоводство (14) “ъргови€ (14) »кономика на предпри ... (12) ћеждународна икономика (12) Ѕанково дело (12) ћениджмънт (11) ‘инанси на фирмата (10) »кономически анализ (9) »кономически теории (9) ћикроикономика (9) Ѕизнес анализ (8) “еори€ на парите (8) ѕредприемачество (8) —оциална политика (8) »кономика на труда (7) »кономика и мениджмъ ... (7)  орпоративни финанси (7) »кономика на туризма (7) —топанска дейност на ... (7) Ѕанково счетоводство (6) јнализ на фирма (6) ѕолици€, отбрана, на ... (5) »стори€ (4) ≈кологи€ (4) ‘армаци€ (4) ƒържавна власт и дър ... (4) »нвестиционен менидж ... (4) —татистика (4) ѕолитологи€ (4) —топанска истори€ (3) «емеделие (3) Ѕизнес администраци€ (3) »кономика на ≈вропей ... (3) Ѕизнес комуникации и ... (3) ”правление на бизнес ... (3) ќрганизаци€ и функци ... (3) ‘инансови пазари и и ... (3) √лобализаци€ и регио ... (3) ѕромишленост и произ ... (2) јгробизнес (2) «астрахователно дело (2) ќснови на управлението (2) Ѕизнес статистика (2) «дравен мениджмънт (2) »нформатика, »“ (2) —четоводен софтуер (2) ’отелиерство (2) ќдитинг (2)  ризисен мениджмънт (2) ћениджмънт проекти (2) ”правление на иновац ... (2) »ндустриален мениджмънт (2) »кономическа и социа ... (2) –егионално развитие (2)  омпютърни системи и ... (1) √еополитика (1) —елско стопанство (1) √еографи€ (1) “ранспорт (1) “рудово право (1) јдминистративно право (1) “ранспорт и ос (1) Ѕиологи€ (1) √ражданско и семейно ... (1)  нигознание, библиот ... (1) “ърговска политика н ... (1) »кономическа социологи€ (1) »стори€ на Ѕългари€ (1) ќрганизационно повед ... (1) ”правление на човешк ... (1) ƒистрибуционна политика (1) ћетодика на научните ... (1) ѕроизводствен менидж ... (1) »нформационни технол ... (1) √еографи€ на населен ... (1) Ќаказателно право (1) Ѕорсова търгови€ (1) Ќови медии (1) ѕолитика (1) —топанско право (1)  риминологи€ (1)
още предмети...

ѕо ”ниверситети

”Ќ—— (165) »кономически универс ... (112) Ќов български универ ... (94) —топанска академи€ " ... (73) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (71) Ѕургаски свободен ун ... (55) ёгозападен университ ... (47) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (38) ¬еликотърновски унив ... (35) ¬»Ќ— (26) Ѕургаски университет ... (22) ћеждународно висше б ... (21)  олеж по икономика и ... (20) “ехнически университет (17) “ракийски университет (17) –усенски университет ... (17) —” "—в.  лимент ќхри ... (17) ≈вропейски колеж по  ... (13) јграрен университет (12) ¬арненски свободен у ... (10) ћеждународно ¬исше Ѕ ... (9) „астен професионален ... (9) ¬исше ”чилище «емед ... (8) “ехнически университет (8) университет за нацио ... (8) ¬исше училище "«емед ... (6)  олеж по мениджмънт, ... (6) ¬“” "“одор  аблешков" (5) ЌЅ” (5) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (5) ”ниверситет по архит ... (5) Ўуменски университет ... (5) “ехнически университет (4)  олеж по туризъм при ... (4) —офийски университет (4) Ќационален военен ун ... (3) ¬” «емеделски колеж (3) “” (3) «емеделски колеж (3) мтм college (3) ”ниверситет "ѕроф.д- ... (3) ”ниверситет за нацио ... (3) ¬исше училище по агр ... (3)  олеж- —ливен (3) ¬”ј–– ѕловдив (3) ¬исше училище по зас ... (3) “” √аброво (3) ”ј—√ (3) ‘илиал към ¬—” "„ерн ... (2) ‘илиал "Ћюбен  араве ... (2) јкадеми€ на ћ¬– (2) Ѕизнес колеж "≈врост ... (2) ћ¬Ѕ” ƒќ Ѕизнес админ ... (2) ћедицински университет (2) —офийски ”ниверситет ... (2) htmu (2) »” ¬арна (2) ћинно-геоложки униве ... (2) ћедицински университ ... (2) ћ” ѕловдив (2) ¬”ј–– (2) —пециализирано висше ... (1) ¬рачански стопански  ... (1)  олеж "“елематика" (1) „астен професионален ... (1) “ехнически колеж, Ѕл ... (1) ‘илиал "»кономика и  ... (1) 4ernorizec hrabar (1) "ѕроф. јсен «латаров" (1) ¬“” (1) ”ниверситет по храни ... (1) вузк пловдив (1) ¬”«‘ (1) —”"—в.  лимент ќхрид ... (1) nbu (1) ¬“” "—в. —в.  ирил и ... (1)  олеж по “уризъм към »” (1) ƒ.ј.÷енов (1) c (1) колеж —офи€ (1) „астен професионален ... (1) ѕ” "ѕ.’илендарски" (1) ¬—” „ерноризец ’рабър (1) Ѕ—” (1) ¬исше ”чилище ћеждун ... (1) „астно професионално ... (1) ћедицински колеж - г ... (1) International Univer ... (1) ¬оенна академи€ "√.  ... (1)  олеж по икономика и ... (1) ƒ»ѕ ”-гр.¬арна (1) “” - √аброво (1) ‘илиал на ѕ” "ѕаисий ... (1) ћедицински университет (1) стопанска академи€ (1)
още университети...

ѕо ƒата на добав€не

преди повече от година (1163) до преди 1 година (192) до преди 3 месеца (49) до преди 30 дни (21) до преди 7 дни (3) до преди 2 седмици (5) конкретен период
още дата на добав€не...

ѕо —вал€ни€ през месеца

ѕо ѕодреждане по

—ъвпадение ѕопул€рност още подреждане по...