ѕрофесионални разработки
 

Ћогистична дейност pro

07 €ну 2016
·
2
·
50.00 лв.

ƒумата "logistikeФ е старогръцка и означава "изкуството да се разсъждава и ичисл€ваФ. ѕървоначално логистиката се използва във военната област като практическо изкуство за маневриране и разположение на войските. —лед 50-те години на двадесети век...
 

—пецифики на мeждународни€ транспорт и логистика при автомобилни превози на товари по примера на —ќ "ћј“" pro

10 юли 2020
·
80.00 лв.

ќбект на насто€щата тема е значението на транспорта и м€стото му в международната логистика, тъй като логистиката по сво€та същност би била немислима без участието на транспорта в не€...
 

“ехнологи€ за превоз на опасни товари


“ехнологи€ за превоз на опасни товари 1. ќпределение за опасни товари и основно съдържание на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе....
 

ѕревоз на опасни товари по шосе и по море


ќпасните товари (ќ“) представл€ват вещества или предмети, чийто превоз изисква спазването на точно определени услови€ за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране....
 

јнализ и изследване на риска в транспорта


ќпасните товари представл€ват вещества или предмети, чиито превоз изисква спазването на точно определени услови€ за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране....
 

»кономически анализ на превозите на товари с автомобилен транспорт на √орива и смазочни материали pro


ѕревозите на товари с автомобилен транспорт е свързващото звено между производството и потреблението на материалните блага, които се произвеждат или добиват в световнaта и национална икономика...
 

—пецифики на мeждународни€ транспорт и логистика при автомобилни превози на товари по примера на —ќ "ћј“" pro

10 юли 2020
·
67
·
16,325
·
4
·
80.00 лв.

начините на ценообразуване на предостав€ната услуга и по какъв начин това вли€е на потребителите на тази услуга. целта на насто€щата разработка е да проследи основните теоретични постановки на логисти
 

 ласификаци€ на опасните товари


ќпасните вещества в зависимост от техните основни опасни свойства са разделени на класове и подкласове. Ќа веществата, попадащи в един и същи клас е характерна една и съща основна опасност, ко€то може да се по€ви по време на превоза...
 

“оварни средства

14 мар 2009
·
71
·
21,275
·
425
·
679

начин на съхран€ване; а)товари на закрито:ценни тов.,повреждат се от влага и темп.промени+такива които не тр€бва да се разхищават; б)тов.за полузакрито съхр.:не се повреждат от промени на темп
 

ќбща схема на класификаци€ на товарите

22 юни 2007
·
33
·
5,916
·
377
·
416

начин.при превоз без охлаждане,особено внимание се отдел€ на почистването и дезинфекци€та,поради това,че в този случай се активизират опасните за товара микроорганизми.† † † † † † † † † † †
 

Ћогистична дейност pro

07 €ну 2016
·
203
·
22,857
·
2
·
89
·
50.00 лв.

начина. в регресионните процедури всички стойности на f и ft-n+i през ft са пресметнати едновременно чрези използване на само едно регресионно уравнение. в експоненциалните методи за изглаждане годнит
 

Ћекции готови за контролно и изпита


начин се забав€ наводн€ването на отсеците и се създава възможност да се запушват пробойни в по-прости услови€. първи€т етап на борбата с вода е запушването на пробойни. при ограничен екипаж първо се
1 2 3 4 5 » 26
ƒомашни по темата на търсенето
методическа разработка на механизъм за подем на товароповдигащ уред
добавена от elena_muhtarova 25.04.2019
0
6
ѕреходни харектеристики, предавателни функции и закони за регулиране на », ѕ» и ѕ»ƒ регулатори.
добавена от shpuncel 04.02.2013
0
33

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "–Э–Р–І–Ш–Э –Ч–Р –Я–†–Х–Т–Ю–Ч–Т–Р–Э–Х –Э–Р –Ю–Я– ..."?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за: Ќј„»Ќ «ј ѕ–≈¬ќ«¬јЌ≈ Ќј ќѕј—Ќ» “ќ¬ј–»
ќграничаване на резултатите
Ќамери частен учител

“ан€ —тоева
преподава по »стори€ и Ѕългарски език
в град  ърджали
с опит от  2 години
105

Ѕи€нка “одорова
преподава по јнглийски език
в град ¬арна
с опит от  13 години
46 6

виж още преподаватели...