ќлга Ѕончева
преподава по “уризъм
в град ¬арна
ѕрофесионални разработки
 

–азвити теми за държавен изпит в "»кономика на “уризма" в ”Ќ—— pro

21 сеп 2015
·
4
·
100.00 лв.

ƒефиниране на пон€ти€ и терминологични уточнени€ за туризма. ќсобености на туристическата дейност. “уристически продукт.  ласификаци€ на туристически€ продукт. “еори€ за туризма. “уристически мултипликатор...
 

ћениджмънт на хотел pro


ќбект на анализ е хотел в град –усе. ÷елта е да се анализира неговата маркетингова стратеги€ по отношение разработването на пазарни, продуктови конкурентни предимства....
 

ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотел  алиакра ѕалас Ц «латни п€съци


¬»ѕ е съкращение от английски език, което означава very important person. ¬ превод Ц особено важно лице. ¬»ѕ гостите се диференцират в н€колко разновидности...
 

”казани€ за изготв€не на курсов проект по дисциплината Дтехнологи€ на обслужването в хотелаФ


” ј«јЌ»я за изготв€не на курсов проект по дисциплината Д“ехнологи€ на обслужването в хотелаФ за студентите от втори курс, специалност Дћ’–Ф Цредовно обучение...
 

ќсобености при обслужване на ¬»ѕ гости в хотел в ѕлевен


«начение на ¬»ѕ гости, особености при т€хното обслужване.  ачеството на обслувжането на гостите има гол€мо значение за престижа на всеки хотел. «а да остане доволен всеки клиент от престо€ си в хотела, му се отдел€т необходимите грижи и внимание...
 

“ехнологи€ на обслужването при посрещане и настан€ване на туристи в хотела


“ехнологи€ на обслужване - представл€ва комплекс от дефинирани правила и изисквани€, наречени стандарти. ÷елта й е да произведе качествени хотелиерски услуги, които да задовол€т потребностите на гостите. ¬секи хотел си създава собствени критерии...
 

’отелерство, задължени€ на персонал на хотел, гост без документи и ¬»ѕ клиенти pro


ќпишете важните изисквани€ за посрещане на гости в хотел?  акви са задължени€та на портиерски€ екип и администраци€та?  ак бихте постъпили,ако престигнали€ гост е без документи за самоличност?  ак се постъпва при регистраци€ на посто€нни и ¬»ѕ клиенти...
 

Ћекци€ на тема технологи€ на облужване хотела и същност

10 апр 2009
·
11
·
2,001
·
363
·
298
·
94

—ъщност и правила за настан€ване в хотел, изисквани€ и особености, технологии на хотелско домакинство и организаци€та на обслужване на клиенти, изисквани€ и правила към персонала в хотела...
 

“ехнологи€ на обслужване в хотела


“ова е най Ц представителната част на хотела, там гостът получава първа представа (добро обзавеждане, безупречна хигиена). “€ е фокусът на операциите на фронт офиса Ц зоната за посрещане и обслужване на гостите...
 

Ћекции по “ехнологи€ на обслужване в пътнически агенции и транспорт


ќсобености на обслужването в пътническите агенции. ћ€сто и рол€ на посредническите услуги в системата на туристическото обслужване. »зисквани€ към качеството на посредническите услуги...
 

“ехнологи€ на хотeлиерското обслужване

28 апр 2008
·
16
·
1,951
·
538
·
161
·
22
·
1

”сложн€ва се непрекъснато процесът на хотилиерското обслужване, защото наред с обичайните съоръжени€ и инвентар в експоатаци€ влизат и редица нови свързани със спортни, медицински, анимационни и други услуги.....
ƒомашни по темата на търсенето
барман в казино Ѕургас
добавена от nike593 28.08.2017
1
4
ќграничете вашето търсене:
» курсови работи за ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотела » материали по туризъм за ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотела » дипломни работи за ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотела » материали по икономика и мениджмънт в хотелиерството за ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотела » курсови работи по туризъм за ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотела

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»маш домашна за "–Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П  ..."?
Ќамери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

»збрани критерии за търсене

“ърсене за: ќрганизаци€ и технологи€ за обслужване на ¬»ѕ гости в хотела
ќграничаване на резултатите

ѕо ƒата на добав€не

преди повече от година (31) до преди 1 година (6) до преди 3 месеца (2) до преди 30 дни (1) конкретен период
още дата на добав€не...

ѕо —вал€ни€ през месеца

Ќамери частен учител

—нежана ƒимитрова
преподава по “уризъм
в град ¬идин
с опит от  10 години
7

ќлга Ѕончева
преподава по “уризъм
в град ¬арна
с опит от  22 години
18

виж още преподаватели...